Kaindo Na Kaindo Na Go Rai Lyrics (কাইন্দ না কাইন্দ না গো রাই) Madol Band


Kaindo Na Kaindo Na Go Rai Lyrics by Madol Folk Band. Music Arranged by Roket Mondal. Kaindo Na Kaindo Na Go Rai Song Lyrics Written by Durbin Shah. Same Song Is Sung by Kamruzzaman Rabbi, Fakir Shahabuddin, Sharif Hasan Lanin And Many Various Artists In Their Own Way.

Kaindo Na Kaindo Na Go Rai Song Details :

Song Name : Kaindo Na Kaindo Na Go Rai

Lyrics : Durbin Shah

Artist :  Madol Folk Band (Dr. Rita Saha, Rishika 

Mandal, Trisha Majumder, Shreya Naskar, Dattatriya 

Ghoshal, Pampa Mistry)

Music Direction : Dr.Tapan Roy

Music Arrengment : Roket Mondal

Chorus Vocal Symphony : Aruna Naskar, Debalina Sinha Roy, 

Anwesha Ganguly, Arpita Dey, Mousumi Ganguly & Sheuli Biswas.

Recordist : Gautam Debnath

Label : SVF Devotional

Kaindo Na Kaindo Na Go Rai Lyrics In Bengali :

কাইন্দ না কাইন্দ না গো রাই

কাইন্দ না কাইন্দ না গো রাই,

ধৈর্য ধরো অন্তরায়

তুমি ধৈর্য ধরো অন্তরায়,

শ্যাম আনিতে যাব মথুরায় 

আমি শ্যাম আনিতে যাব মথুরায়। 

কাইন্দ না কাইন্দ না গো রাই

কাইন্দ না কাইন্দ না গো রাই,

ধৈর্য ধরো অন্তরায়

তুমি ধৈর্য ধরো অন্তরায়,

শ্যাম আনিতে যাব মথুরায় 

আমরা শ্যাম আনিতে যাব মথুরায়।। 

ধৈর্য ধরো রাইকিশোরী 

ছেড়ে গেছে বংশীধারী,

কার কুঞ্জেতে সুখে দিন কাটায়। 

ধৈর্য ধরো রাইকিশোরী 

ছেড়ে গেছে বংশীধারী,

কার কুঞ্জেতে সুখে দিন কাটায়।

আমি পাইলে শ্যাম কে জিজ্ঞাসিব গো 

আমি পাইলে শ্যাম কে জিজ্ঞাসিব,

ভুলে রইলা কার কথায়

তুমি ভুলে রইলা কার কথায়,

শ্যাম আনিতে যাব মথুরায় 

আমরা শ্যাম আনিতে যাব মথুরায়।।

মদনমোহন বংশীবাদন 

অন্তর করিল হরণ,

কেন তার এই  লীলার বিদায়। 

মদনমোহন বংশীবাদন 

অন্তর করিল হরণ,

কেন তার এই  লীলার বিদায়।

ওরে কুব্জানারী শ্যাম কে পাইয়া গো 

ওরে কুব্জানারী শ্যাম কে পাইয়া,

ভুলাইল কোন ছলনায় 

তারে ভুলাইলো ছলনায়,

শ্যাম আনিতে যাব মথুরায় 

আমরা শ্যাম আনিতে যাব মথুরায়।।

প্রেমপত্র যাবো লইয়া 

বলবো শ্যামকে বুঝাইয়া,

রাধারাণীর কি হইব উপায়?

প্রেমপত্র যাবো লইয়া 

বলবো শ্যামকে বুঝাইয়া,

রাধারাণীর কি হইব উপায়?

ওরে দূরবীন সাঁই কয় ভাবে বুঝি গো

ওরে দূরবীন সাঁই কয় ভাবে বুঝি,

আসবে তোমার শ্যামরায় 

আরে আসবে তোমার শ্যামরায়,

শ্যাম আনিতে যাব মথুরায় 

আমরা শ্যাম আনিতে যাবো মথুরায়।।

কাইন্দ না কাইন্দ না গো রাই

কাইন্দ না কাইন্দ না গো রাই,

ধৈর্য ধরো অন্তরায়

তুমি ধৈর্য ধরো অন্তরায়,

শ্যাম আনিতে যাবো মথুরায় 

আমরা শ্যাম আনিতে যাব মথুরায়।। 

Kaindo Na Kaindo Na Go Rai Lyrics In English :

Kaindo Na Kaindo Na Go Rai

Dhoirjo dhoro ontoray

Tumi Dhoirjo dhoro ontoray

Shyam anite jabo mothuray

Ami Shyam anite jabo mothuray

Dhoirjo dhoro raikishori

Chere geche bongshidhari

Kar kunjete sukhe din katay

Ami paile shyam ke jiggasibo go

Bhule roila kar kothay

Tumi Bhule roila kar kothay

Shyam anite jabo mathuray

amra Shyam anite jabo mathuray

Modonmohon bongshibadon

Antor korilo horon

Keno taar ei lilar biday

Ore kubjanari shyam ke paiya go

Bhulailo kon cholonay

Taare Bhulailo kon cholonay

Shyam anite jabo mathuray

Amra Shyam anite jabo mathuray

Prempotro jabo loiya

Bolbo shyamke bujhaiya

Radharanir ki hoibe upay

Ore durbin sai koy bhabe bujhi go

Ashbe tomar shyamray

Shyam anite jabo mathuray

amra Shyam anite jabo mathuray


Tags: Devotional Song, Madol Folk Band